De doelstelling van het project is:

 

Beoogde resultaten:

 

Innovatief

Het project is innovatief omdat tot dusver in het veenkoloniale gebied nauwelijks ruimte en aandacht is geweest voor natuurontwikkeling en vormen van recreatie. Daarbij komt nog het feit dat het de akkerbouwers zelf zijn die het gebied in deze richting willen ontwikkelen. Door dit als groep gezamenlijk aan te pakken ontstaan er geweldige mogelijkheden om allerlei verbindingen te maken, zodat er een uitgebreid netwerk ontstaat, waarin natuur en recreatie meer kans krijgen. Doel is dat in de loop van de jaren nog meer deelnemers aanschuiven, waardoor het netwerk nog grootschaliger kan worden.