Hoofdprijs voor boeren Exloërmond met plan Boerenlandvogels

Een groep van 10 akkerbouwers rond Eerste Exloërmond heeft een hoofdprijs van € 9.250,= gewonnen bij de prijsvraag ‘Geef Boerenlandvogels een kans!’ Met het voorstel ‘Uitzicht op akkervogels’ werden ze gekozen tot hoofdprijswinnaar voor het verkrijgen van aandacht in bestuur en beleid. Er waren in totaal 59 inzendingen.


De prijsuitreiking vond plaats op de Dag van de Boerenlandvogels op 10 maart in Lunteren.

De tien boeren hebben zich verenigd in de Stichting Boeren met Uitzicht. Ze beheren op hun akkerland natuurstroken, akkerranden, slootkanten en overhoekjes die ze zelf hebben ingericht. Over hun grond is een wandelroute van 12 kilometer aangelegd zodat wandelaars kunnen genieten van het weidse boerenland. Het is een gebied waar nog veel akkervogels te zien zijn, soorten die elders in het land zwaar onder druk staan. Boeren met Uitzicht wil de ongekende kansen voor akkervogels in de veenkoloniën benutten. Het is voor deze vogels een van de meeste geschikte akkerlandschappen in Nederland.

Op de bedrijven van Boeren met Uitzicht zijn veldleeuweriken, geelgorzen en gele kwikstaarten een vertrouwde verschijning. Maar ook patrijs en kwartel voelen zich er beter thuis nu er meer natuurlijke en ruige randen en hoekjes komen. Een bijzondere waarneming in 2006 was een broedpaar van de Grauwe Kiekendief. Voor deze akkervogels wil Boeren met Uitzicht meer aandacht.

Juryoordeel
Juryvoorzitter Geert de Snoo, hoogleraar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, roemde het plan van de Boeren met Uitzicht. ‘Het gaat er niet alleen om je veldwerk goed te doen, ook het beïnvloeden van bestuur en politiek is belangrijk om aandacht te krijgen voor boerenlandvogels’, aldus De Snoo. Boeren met Uitzicht wil via samenwerking met andere boeren en natuurbeheerders, de activiteiten naar de hele Veenkoloniën uitbreiden door anderen te enthousiasmeren. Het is belangrijk dat overheid en bedrijfsleven dit steunen, zo was de jury van oordeel. De Snoo: ‘Boeren met Uitzicht wil bijvoorbeeld excursies organiseren voor leden van Provinciale Staten en GS, bestuurders van gemeenten en waterschappen en de Directieleden van Avebe en andere bedrijven. Dit sprak ons bijzonder aan’. Boeren met Uitzicht zal het plan in 2007 uitvoeren samen met de organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer SBNL en onderzoekslaboratorium HLB.


Voor meer informatie:
Luink van der Laan, voorzitter Boeren met Uitzicht, tel. 06-20.90.32.64
Hans Veurink, projectleider SBNL, tel. 0318-57.83.57 of 06-53.70.10.00
Weijnand Saathof, projectleider HLB, tel. 0593-58.28.18 of 06-54.38.84.55